Oikeustiede:ulosottoperuste

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

ulosottoperuste

ulosottoperuste
Definition tuomio tai muu ulosottokaaressa ulosottoperusteeksi määritetty asiakirja, jossa velalliselle tai muulle ulosottoasian vastaajalle on asetettu velvoite, joka voidaan panna täytäntöön ulosottomenettelyssä
Explanation

Ulosottoperusteeksi kelpaavat asiakirjat luetellaan ulosottokaaren (705/2007, UK) 2 luvun 2 §:ssä. Ulosottoperusteeksi kelpaa yksityisoikeudellista velvoitetta koskeva tuomio sekä turvaamistoimipäätös ja sellainen välitystuomio, jonka käräjäoikeus on määrännyt pantavaksi täytäntöön. Myös ulosottomiehen tekemä osamaksukauppaa koskeva tilityspöytäkirja ja vahvistettu elatusapusopimus ovat ulosottoperusteita. Sen sijaan sovinto, olipa se tehty tuomioistuinsovittelussa tai tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä, kelpaa ulosottoperusteeksi vasta, kun tuomioistuin on vahvistanut sovinnon. Ulosottokaaressa on määräyksiä myös hallintopäätöksen ja hallintolainkäyttöpäätöksen soveltumisesta ulosottoperusteeksi.

Ulosottoperusteessa asetetun velvoitteen tulee kuulua UK 1:1:ssä mainittuihin velvoitteisiin. Maksuvelvoitteen lisäksi ulosottokaaren järjestyksessä pannaan täytäntöön omaisuuden luovutusvelvoite, häätö sekä tekemis- ja kieltovelvoite. Ulkomaiset ulosottoperusteet pannaan täytäntöön vain, jos Euroopan unionin asetuksessa tai Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa niin määrätään. EU:n osalta kyseessä on Bryssel I -asetus.

Ulosottoperusteessa asetettu maksuvelvoite ei saa olla vanhentunut tai muutoin lakannut. Ulosottoperuste voidaan yleensä panna tietyin edellytyksin täytäntöön jo ennen kuin se on tullut lainvoimaiseksi eli lopulliseksi. Jos ulosottoperuste on epäselvä tai epätäydellinen, ulosottomies ohjaa asianosaisen kantelemaan tuomiosta.

Verojen ja julkisten maksujen täytäntöönpanossa ei edellytetä UK 2 luvussa säädettyä ulosottoperustetta. Ulosottoperusteeksi kelpaa saatavan määräämistä tai maksuunpanoa koskeva asiakirja (laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, 706/2007). Kyseessä ovat silloin "suoraan ulosottokelpoiset" saatavat.
Additional Information
Kirjoittaja: Tuula Linna

Related Concepts

Sources

Linna&Leppänen2014, s. 71 ss., HavansiE2011, Ulosotto-oikeus, LinnaT2019, s. 56 ss.

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.9.2021: Oikeustiede:ulosottoperuste. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ulosottoperuste.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →