Oikeustiede:maksukyvyttömyysasetus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

maksukyvyttömyysasetus
EU:n

maksukyvyttömyysasetus
Definition Euroopan unionin asetus, jossa säännellään unionin jäsenvaltioiden kesken toimivalta aloittaa maksukyvyttömyysmenettely, sovellettava laki, menettelyjen koordinointi sekä menettelyssä tehtyjen päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano
Explanation

EU:n maksukyvyttömyysasetuksella pyritään turvaamaan unionin sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Voimassa oleva maksukyvyttömyysasetus (EU) 2015/848 on uudelleenlaadittu versio kumotusta maksukyvyttömyysasetuksesta (EY) 1346/2000. Maksukyvyttömyysasetuksessa säännellään tuomioistuinten toimivalta aloittaa asetuksen A-liitteessä mainittu maksukyvyttömyysmenettely (Suomessa konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely) ja käsitellä maksukyvyttömyysliitännäisiä kanteita. Maksukyvyttömyysasetuksessa säädetään myös sovellettavasta laista, joka on yleensä menettelyn aloitusvaltion laki (lex fori concursus).

Asetuksen mukainen päämenettely aloitetaan velallisen pääintressien keskuksessa. Päämenettely koskee myös velallisen ulkomailla olevaa omaisuutta (universaaliperiaate). Asetuksessa säädetyin edellytyksin velallisen toimipaikassa voidaan aloittaa alueellinen menettely, jonka oikeusvaikutukset rajoittuvat kyseisen jäsenvaltion alueelle. Jos alueellinen menettely on vireillä yhtä aikaa päämenettelyn kanssa, alueellista menettelyä kutsutaan sekundäärimenettelyksi.

Asetuksessa on lukuisia päämenettelyn ja sekundäärimenettelyn suhdetta koskevia koordinointisäännöksiä. Lisäksi on säännöksiä, jotka koskevat samaan konserniin (yritysryhmä) kuuluvien yhtiöiden konkurssipesien välistä koordinointia. Lisäksi asetuksessa säädetään maksukyvyttömyysmenettelyssä tehtyjen päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta toisissa jäsenvaltioissa.

Maksukyvyttömyysmenettelyihin ei sovellu ns. Bryssel I -asetus.

Käytetyt lähteet:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/848, annettu 20.5.2015, maksukyvyttömyysmenettelyistä (uudelleenlaadittu)
Additional Information
Kirjoittaja: Tuula Linna

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.9.2021: Oikeustiede:maksukyvyttömyysasetus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:maksukyvyttömyysasetus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →