Oikeustiede:pesänhoitaja

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

pesänhoitaja

pesänhoitaja
Definition konkurssituomioistuimen määräämä asianajaja tai muu henkilö, joka toimii konkurssipesän lakimääräisenä edustajana ja hoitaa konkurssipesän hallintoa huolehtien pesän selvittämisestä, omaisuuden rahaksi muuttamisesta sekä jako-osuuksien maksamisesta
Explanation

Konkurssi on prosessuaalinen menettely, jossa toimivalta tietyissä asioissa kuuluu konkurssituomioistuimelle ja muulta osin konkurssipesän hallinnolle. Konkurssipesän hallintoon kuuluvat konkurssivelkojat ja konkurssituomioistuimen määräämä pesänhoitaja. Käytännössä pesänhoitaja on asianajaja, mutta lakimieskoulutus ei ole muodollinen pätevyysvaatimus. Pesänhoitajan tulee olla tehtävään sopiva ja esteetön velalliseen ja velkojiin nähden. Yleensä pesänhoitajia määrätään yksi, joskin usean pesänhoitajan määrääminen on mahdollista. Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden konkurssipesiin voidaan määrätä yhteinen pesänhoitaja, jollei intressiristiriitoja ole.

Pesänhoitaja hoitaa toimivaltaansa säädetyt tehtävät, kuten pesäluettelon ja velallisselvityksen tekemisen, sekä konkurssipesän juoksevan hallinnon. Lisäksi pesänhoitaja panee täytäntöön konkurssivelkojien päätökset. Velkojat voivat myös siirtää toimivaltaansa pesänhoitajalle. Pesänhoitajan on hoidettava tehtävänsä huolellisesti ja hyvää pesänhoitotapaa noudattaen. Hyvä pesänhoitotapa täsmentyy konkurssiasiamiehen toimiston valvontakäytännössä ja toimiston yhteydessä toimivan konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksissa.

Pesänhoitajalla on tietyin edellytyksin korvausvelvollisuus vahingosta, jonka hän on aiheuttanut konkurssipesälle tai muulle taholle. Konkurssiasiamies valvoo pesänhoitajien toimintaa. EU:n maksukyvyttömyysasetuksen soveltamisalaan kuuluvissa tilanteissa pesänhoitajan toimivalta ulottuu myös ulkomailla olevaan omaisuuteen (universaaliperiaaate), jos aloitettu menettely on asetuksessa tarkoitettu päämenettely.

Käytetyt lähteet: Konkurssilaki 120/2004, EU:n maksukyvyttömyysasetus (EU) 2015/848, pohjoismainen konkurssisopimus (SopS 35/1934), konkurssiasiain neuvottelukunnan suositukset (http://www.konkurssiasiamies.fi)
Additional Information
Kirjoittaja: Tuula Linna

Related Concepts

Sources

HE26/2003, Könkkölä&Linna2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.9.2021: Oikeustiede:pesänhoitaja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:pesänhoitaja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg