Oikeustiede:kirjallinen menettely rikosasioissa

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

kirjallinen menettely rikosasioissa

kirjallinen menettely rikosasioissa
Definition rikosasian ratkaiseminen käräjäoikeuden kansliassa kirjallisen aineiston perusteella ilman asianosaisten läsnäoloa ja suullista pääkäsittelyä
Explanation

Kirjallinen menettely rikosasioissa edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:

  1. mistään syyttäjän syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta enintään kaksi vuotta;
  2. vastaaja tunnustaa syyttäjän syytteessä kuvatun teon sekä käräjäoikeudelle antamallaan nimenomaisella ilmoituksella luopuu oikeudestaan suulliseen käsittelyyn ja suostuu asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä;
  3. vastaaja on teon tehdessään ollut täysi-ikäinen;
  4. asianomistaja on esitutkinnassa tai kirjallisesti myöhemmin ilmoittanut, ettei vaadi pääkäsittelyn toimittamista; ja
  5. pääkäsittelyn toimittaminen on asian selvitettyyn tilaan nähden myös kokonaisuutena arvioiden tarpeetonta (laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 5a luvun 1 §:n 1 momentti).

Kirjallisessa menettelyssä ei voida tuomita ankarampaa rangaistusta kuin yhdeksän kuukautta vankeutta (laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 5a luvun 1 §:n 2 momentti).

Käytetyt lähteet:

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997) 5a luku
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Jokela

Related Concepts

Sources

JokelaA2008, s. 450-464

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:kirjallinen menettely rikosasioissa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kirjallinen menettely rikosasioissa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →