Oikeustiede:kestovelkasuhde/laajempi kuvaus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Mallinesilmukka havaittu: Malline:Ilmiö


Palaa takaisin käsitesivulle

Sopimuksen kestoluonteesta johtuu usein, että sopimusrikkomusten seuraamusten kuten sopimuksen purun ja jopa oikeustoimen pätemättömyyden oikeusvaikutukset alkavat vasta seuraamusta koskevan vaatimuksen esittämisestä (ex nunc) eivätkä taannehtivasti koko sopimussuhteen alusta (ex tunc). Jos perättäissuoritussopimuksissa sopimusrikkomus koskee vain yhtä suorituserää, seuraamukset voidaan toisinaan kohdistaa joko vain tähän erään tai ennakoitua sopimusrikkomusta koskevien periaatteiden mukaan myös myöhempiin eriin.

Olosuhteiden muuttuminen saa kestosopimuksissa merkitystä useammin kuin lyhytaikaisissa sopimuksissa. Esimerkiksi ylivoimainen este ja mahdottomuus vastuunrajoituksina kohdistuvat usein vastuusta vapauttamiseen kertasopimuksissa, mutta olosuhteiden muuttuminen aiheuttaa kestosopimuksissa tavallisimmin tarvetta sopimussuhteen muuttamiseen. Erityisesti kansainvälisissä sopimuksissa tähän varaudutaan usein sopimusehdoin (hardship-lausekkeet). Sopimussuhteen mukauttamisen perusteina voivat toisinaan olla myös liikavaikeutta koskeva oppi ja lausekkeet indeksin muuttumisen vaikutuksista.

Kestosopimuksen osapuolilla on yleensä oikeus irtautua sopimussuhteesta irtisanomisen tai sopimuksesta vetäytymisen kautta. Näissä sopimussuhteissa usein ilmenevä keskinäisen luottamuksellisuuden ja lojaliteetin elementti edellyttää myös suhteellisen laajaa irtisanomisoikeutta.

Toisaalta kestosopimuksissa voi korostua myös osapuolen irtisanomissuojan ja yleensäkin heikomman osapuolen suojelun tarve (työsopimus, huoneenvuokra, pitkäaikaiset kuluttajasopimukset). Myös elinkeinonharjoittajien välisiin suhteisiin voidaan puuttua sosiaalisen siviilioikeuden kuten sopimuksen sovittelun keinoin esimerkiksi kohtuullistamalla sopimusehtoja pienyrittäjän hyväksi.