Oikeustiede:mahdottomuus

  Tieteen termipankista

  mahdottomuus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  mahdottomuus
  Määritelmä tilanne, jossa sopimusta ei voida täyttää luontoissuorituksin joko tosiasiallisen (fyysisen) esteen kuten yksilöidyn sopimuskohteen tuhoutumisen vuoksi (tosiasiallinen mahdottomuus) tai oikeudellisen esteen, esimerkiksi tuontikiellon tai takavarikon vaikutuksesta
  Selite

  Mahdottomuus voi olla objektiivista tai subjektiivista sen mukaan, estäisikö se kaikkia muitakin kuin tiettyä velallista tekemästä suoritusta, alku- tai jälkiperäiseen sen mukaan, oliko mahdottomuus olemassa jo sopimuksen syntyessä, ohimenevää tai pysyvää sekä kokonais- tai osittaista mahdottomuutta.

  Pohjoismaisessa sopimusoikeudessa mahdottomuudelle sinänsä ei yleensä ole annettu muuta merkitystä kuin suorituksen luontoistäytäntöönpanon poisjääminen. Koska oikeusvaikutuksiin vaikuttavat mahdottomuuden syyt, etusija on annettu ylivoimaisen esteen tyyppisille perusteille.

  Esimerkiksi alkuperäinen mahdottomuus voi aiheuttaa pätemättömyyden vain, jos osapuoli on salannut sen toiselta tai jos kyseessä on jokin muu lainmukainen pätemättömyysperuste. Sopimus taas raukeaa kokonaan vain, jos velallinen ei ole velvollinen mahdottoman suorituksen surrogaattiin eikä esimerkiksi mahdottomuuden salaamisena tai aiheuttamisena ilmenevän tuottamuksen perusteella vahingonkorvaukseen. Ohimenevän mahdottomuuden seuraamuksena voi olla myös suoritusvelvollisuuden lykkääminen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Rudanko

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  GodenhielmB1954, s. 37 ja 56, TaxellLE1972, s. 114, 318 ja 418, VihmaV1957

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.6.2024: Oikeustiede:mahdottomuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:mahdottomuus.)