Oikeustiede:työsopimus

  Tieteen termipankista

  työsopimus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  työsopimus
  Määritelmä sopimus, jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan
  Selite Työsopimus on keskeinen työnantajan ja työntekijän välistä suhdetta määrittelevä oikeuslähde, jonka kuitenkin ohittavat tietyt lain ja työehtosopimuksen pakottavat säädökset esimerkiksi työajasta. Työsopimus luo osapuolille vastavuoroisia velvoitteita ja oikeuksia. Työntekijänä työsopimuksen voi tehdä 15 vuotta täyttänyt henkilö, jonka solmimasta työsopimuksesta säädetään tarkemmin nuorista työntekijöistä annetussa laissa. Työsopimuksen tekeminen ei edellytä määrätyn muodon noudattamista, vaan se voidaan solmia suullisesti, kirjallisesti, sähköisesti ja jopa hiljaisesti. Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisena, tulee työnantajan antaa työsopimuksesta työsopimuslain 2 luvun 4 §:n mukaan erillinen kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, mikäli työsuhde on voimassa toistaiseksi tai kestää yli kuukauden.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Seppo Koskinen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.7.2024: Oikeustiede:työsopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:työsopimus.)