Oikeustiede:Ihmisoikeuskeskus

  Tieteen termipankista

  Ihmisoikeuskeskus

  Ihmisoikeuskeskus
  Määritelmä eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on edistää perus- ja ihmisoikeuksia
  Selite

  Ihmisoikeuskeskuksen tehtävänä on perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvä tutkimus ja tiedotus. Se voi tehdä näihin liittyviä aloitteita ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Ihmisoikeuskeskus ei käsittele kanteluja, vaan nämä kuuluvat oikeusasiamiehelle. Ihmisoikeuskeskuksella on johtaja ja muuta henkilökuntaa sekä kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen edustajista nimitetty ihmisoikeusvaltuuskunta. Ihmisoikeuskeskuksen perustaminen yhdessä oikeusasiamiehen lakisääteisten tehtävien kanssa täyttää Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksymien ns. Pariisin periaatteiden mukaiset kansallisen ihmisoikeusinstituution vaatimukset.

  Käytetyt lähteet:

  Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä (197/2002, muutos 535/2011 luku 3 a)
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KuusikkoK2011, s. 233-241

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Oikeustiede:Ihmisoikeuskeskus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Ihmisoikeuskeskus.)