Oikeustiede:Euroopan oikeusasiamies

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamies
Definition Euroopan unionin laillisuusvalvoja, joka valvoo unionin toimielinten ja muiden elinten hallinnon asianmukaisuutta
Explanation

Euroopan oikeusasiamiehen tehtävänä on tutkia puolueettomasti ja riippumattomasti omasta aloitteestaan tai hänelle suoraan tai Euroopan parlamentin jäsenen välityksellä toimitetun kantelun perusteella unionin hallinnossa ilmenneitä epäkohtia. Euroopan oikeusasiamiehen, jonka toimipaikka on Strasbourgissa, toimivalta rajoittuu unionin toimielinten, elinten ja laitosten hallinnon toiminnan valvontaan, eikä se mahdollista kansallisten viranomaisten toiminnan tutkimista. Oikeusasiamiehen toimivalta ei ulotu Euroopan unionin tuomioistuimen lainkäyttötoiminnan valvontaan. Jos oikeusasiamies toteaa tutkimuksissaan epäkohdan, hän saattaa asian kyseisen toimielimen, elimen ja laitoksen käsiteltäväksi. Asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen on annettava asiaa koskeva lausunto oikeusasiamiehelle kolmen kuukauden määräajassa. Saatuaan toimielimen, elimen tai laitoksen lausunnon oikeusasiamies antaa asiasta kertomuksen Euroopan parlamentille ja asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle. Kertomus voi sisältää suosituksia epäkohdan korjaamisesta, mutta sillä ei voida muuttaa jo tehtyjä päätöksiä. Euroopan oikeusasiamies antaa vuosittain kertomuksen tutkimustensa tuloksista Euroopan parlamentille.

Euroopan oikeusasiamiehen virka perustettiin vuonna 1995. Euroopan parlamentti valitsee oikeusasiamiehen parlamenttivaalien jälkeen Euroopan parlamentin viisivuotiseksi vaalikaudeksi.
Additional Information
Kirjoittaja: Elina Paunio

Related Concepts

Sources

JääskinenN2007, NieminenL2006, Craig&DeBúrca 2015

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 17.1.2022: Oikeustiede:Euroopan oikeusasiamies. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Euroopan oikeusasiamies.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg