Oikeustiede:drittwirkung

From Tieteen termipankki

Drittwirkung

Drittwirkung (luo nimityssivu)
Definition saksalaisessa valtiosääntöoikeudessa 1950-luvulla kehitetty, myöhemmin Euroopan ihmisoikeussopimukseen ulotettu termi, jolla kuvataan oikeudenkäynnin asianosaisen oikeutta vedota suoraan perustuslain perusoikeussäännöksiin ja vaatia oikeudenkäynnissä julkiselta vallalta tai toiselta yksityisoikeudelliselta asianosaiselta jotain oikeutta tai etua. Yleisemmin määriteltynä kysymyksessä on perusoikeussäännösten vaikutus yksityisten oikeussubjektien keskinäissuhteessa (ns. perusoikeussäännöksen horisontaalivaikutus termin vastaparin, vertikaalivaikutus, viitatessa perusoikeusrelaatioon julkinen valta/yksityinen henkilö).
Explanation

Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen ja erinäisten perusoikeussääntelyjen vaikutusta vahvistaneiden täydennysten vuoden 2000 perustuslaissa (mm. säännöstö lainsäädäntövallan delegoinnista ja perustuslain etusijasta, PeL 80 ja 106 §) jälkeen Drittwirkung -tyyppinen suhtautuminen perusoikeussäännöksiin otettiin käyttöön tuomioistuimissa.

Suomen perusoikeussuojajärjestelmän erityispiirteistä (perusoikeusvalvonta ennakoivana ja institutionalisoituna normikontrollina lainsäädäntövaiheessa ja julkisen vallan perusoikeuksien turvaamisvelvoite perustuslaissa seuraa, ettei Drittwirkung- päättely kaikilta osiltaan sellaisenaan sovellu suomalaiseen perusoikeusajatteluun. Julkinen valta (tuomioistuimet mukaan lukien) on velvollinen turvaamaan perusoikeuksien (ja ihmisoikeuksien) toteutumisen (PeL 22 §).

Perusoikeussäännökset voivat toimia suoraan tuomioperusteina. Niillä on lisäksi välillinen vaikutus perusoikeuksia konkretisoivien säädösten (kuten yhdistymisvapaus/yhdistyslaki) välityksin. Rikoslaki sisältää useita perusoikeuksia suojaavia kriminalisointeja.

Käytetyt lähteet: http://en.wikipedia.org/wiki/Drittwirkung

http://de.wikipedia.org/wiki/Grundrechte_(Deutschland)
Additional Information <br/ Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Equivalents

thrid party effect (luo nimityssivu)englanti
tredjemansverkan (luo nimityssivu)ruotsi

Related Concepts

Sources

EngleE2009, NergeliusJ2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 30.9.2022: Oikeustiede:drittwirkung. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:drittwirkung.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg