Oikeustiede:drittwirkung

  From Tieteen termipankki

  Drittwirkung

  Drittwirkung (luo nimityssivu)
  Definition saksalaisessa valtiosääntöoikeudessa 1950-luvulla kehitetty, myöhemmin Euroopan ihmisoikeussopimukseen ulotettu termi, jolla kuvataan oikeudenkäynnin asianosaisen oikeutta vedota suoraan perustuslain perusoikeussäännöksiin ja vaatia oikeudenkäynnissä julkiselta vallalta tai toiselta yksityisoikeudelliselta asianosaiselta jotain oikeutta tai etua. Yleisemmin määriteltynä kysymyksessä on perusoikeussäännösten vaikutus yksityisten oikeussubjektien keskinäissuhteessa (ns. perusoikeussäännöksen horisontaalivaikutus termin vastaparin, vertikaalivaikutus, viitatessa perusoikeusrelaatioon julkinen valta/yksityinen henkilö).
  Explanation

  Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen ja erinäisten perusoikeussääntelyjen vaikutusta vahvistaneiden täydennysten vuoden 2000 perustuslaissa (mm. säännöstö lainsäädäntövallan delegoinnista ja perustuslain etusijasta, PeL 80 ja 106 §) jälkeen Drittwirkung -tyyppinen suhtautuminen perusoikeussäännöksiin otettiin käyttöön tuomioistuimissa.

  Suomen perusoikeussuojajärjestelmän erityispiirteistä (perusoikeusvalvonta ennakoivana ja institutionalisoituna normikontrollina lainsäädäntövaiheessa ja julkisen vallan perusoikeuksien turvaamisvelvoite perustuslaissa seuraa, ettei Drittwirkung- päättely kaikilta osiltaan sellaisenaan sovellu suomalaiseen perusoikeusajatteluun. Julkinen valta (tuomioistuimet mukaan lukien) on velvollinen turvaamaan perusoikeuksien (ja ihmisoikeuksien) toteutumisen (PeL 22 §).

  Perusoikeussäännökset voivat toimia suoraan tuomioperusteina. Niillä on lisäksi välillinen vaikutus perusoikeuksia konkretisoivien säädösten (kuten yhdistymisvapaus/yhdistyslaki) välityksin. Rikoslaki sisältää useita perusoikeuksia suojaavia kriminalisointeja.

  Käytetyt lähteet: http://en.wikipedia.org/wiki/Drittwirkung

  http://de.wikipedia.org/wiki/Grundrechte_(Deutschland)
  Additional Information <br/ Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Equivalents

  thrid party effect (luo nimityssivu)englanti
  tredjemansverkan (luo nimityssivu)ruotsi

  Related Concepts

  Sources

  EngleE2009, NergeliusJ2010

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:drittwirkung. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:drittwirkung.)