Oikeustiede:perustuslainmukainen laintulkinta

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

perustuslainmukainen laintulkinta

perustuslainmukainen laintulkinta
Definition eduskunnan perustuslakivaliokunnan tuomioistuimille osoittama tulkintaperiaate, jonka mukaan perustuslain sääntelyt tulee ottaa oikeuslähteenä huomioon vireillä olevaan oikeusjuttuun liittyvän, tuomioperusteeksi valittavan tavallisen lain säännöksen tulkinnassa ja soveltamisessa
Explanation Perustuslainmukaisen laintulkinnan sääntö omaksuttiin Suomessa perustuslakivaliokunnan kannanmäärittelyjen pohjalta saksalaisesta valtiosääntöoikeudesta saadun esikuvan mukaisesti. Yhdessä ns. perusoikeusmyönteisen laintulkinnan säännön kanssa tällä periaatteella halutaan lisätä perustuslain säännösten välitöntä käyttämistä (mm. perusoikeuksien suora soveltaminen ja perustuslain etusija) tuomioiden perusteluissa. Ennen vuoden 1995 perusoikeusuudistusta tuomioistuimet eivät näet käyttäneet juuri koskaan perustuslain sääntelyitä tuomioperusteina.

Perustuslainmukaista laintulkintaa huomattavasti vakiintuneempi oikeuskäytännössä on perusoikeusmyönteinen laintulkinta. Tämä tulkintasääntö korostaa perusoikeussäännösten huomioon ottamista tavallisten lakien säännösten tulkinnassa tuomioistuimissa ja hallinnossa.

Yleisissä tuomioistuimissa ja hallintolainkäytössä esille tulevat riita-, rikos- ja hallintoasiat liittyvät pääasiassa yksityisten ihmisten, ei valtioelinten, keskinäissuhteisiin, jolloin perusoikeusmyönteinen laintulkinta on luontevampi tulkintaperiaate kuin perustuslainmukainen laintulkinta. Tähän liittyen voidaan todeta, että PeL 22 §:ssä säädetään julkisen vallan (tuomioistuimet mukaan lukien) velvollisuudesta turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Kummallakin em. tulkintaperiaatteella on relevanssia silloin kun harkitaan, tuleeko perustuslaille antaa PeL 106 §:ssä tarkoitettu etusija suhteessa sovellettavaan tavallisen lain säännökseen.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.1.2021: Oikeustiede:perustuslainmukainen laintulkinta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perustuslainmukainen laintulkinta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg