Oikeustiede:perusoikeuksien edistämisvelvoite

  Tieteen termipankista

  perusoikeuksien edistämisvelvoite

  perusoikeuksien edistämisvelvoite
  Määritelmä viittaa sellaisiin perusoikeussäännöksiin, jotka eivät suoranaisesti perustuslakitasolla vahvista tiettyä oikeutta perusoikeudeksi, vaan osoittavat julkiselle vallalle tietyn oikeushyvän edistämis- tai turvaamisvelvollisuuden
  Selite

  Useat perusoikeussäännökset on muotoiltu lainsäätäjän turvaamisvelvollisuuksiksi. Niissä on kysymys lainsäätäjään kohdistuvista toimeksiannoista eli lainsäätäjän positiivisista toimintavelvoitteista. Käytännössä tosin perustuslaista puuttuu tehosteita tällaisen velvoitteen toteuttamiseksi.

  Osa säännöksistä (esim. perustuslain 14.3 §) sisältää yleisesti julkiseen valtaan kohdistuvan perusoikeuden edistämisvelvollisuuden: julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. PeL 6.4 §:n mukaan Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa ja työelämässä.

  Edistämisvelvoitteet poikkeavat yksilön oikeuden muotoon kirjoitetuista perusoikeussäännöksistä (mm. vapausoikeudet) kohdistuen tulevaisuuteen. Ne pyrkivät vaikuttamaan säädösvalmisteluun ja tuleviin lainsäädäntö- ja osin myös talousarvioratkaisuihin eduskunnassa. Perusoikeuksien edistämisvelvoitteet eivätkä sellaisinaan ole suoraan sovellettavissa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa. Säännöksillä on kuitenkin eduskunnan perustuslakivaliokunnassa tulkintavaikutus mm. perusoikeuskollisioissa ja perustuslain etusijasäännöstä (PeL106 §) tuomioistuimissa sovellettaessa.

  Niin turvaamis- kuin edistämisvelvoitteetkin – kohdistuessaan PeL 3.1 §:ssä tarkoitettuun suvereeniin lainsäätäjään – ovat oikeudellisesti sanktioimattomia.

  Jos edistämisvelvoitetta toteuttava lakiehdotus on jossain määrin arveluttava jonkun toisen perusoikeuden rajoittamisen näkökulmasta, edistämisvelvoitteen toteutuminen on yksi punnintaperuste siinä kokonaisarviossa, jossa päätellään mahdollisen perusoikeusrajoituksen perusteltavuutta perusoikeuksien yleisten rajoitussääntöjen mukaan.

  Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksin toteutuminen (perusoikeuksien turvaamisvelvoite).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:perusoikeuksien edistämisvelvoite. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perusoikeuksien edistämisvelvoite.)