Filosofia:trooppi

  Tieteen termipankista

  trooppi

  trooppi
  Määritelmä yksinkertainen partikulaarinen luonto kuten ainutkertainen punaisuus tai negatiivinen yksikkövaraus jossain paikassa
  Selite

  Trooppiteorioiden mukaan maailma rakentuu troopeista ja troopit muodostavat ainoan perustavan kategorian. D. C. Williams ja Keith Campbell käyttävät troopeista nimitystä "abstrakti partikulaari". Tällä he viittaavat siihen, että troopit ovat olioita, jotka voivat olla täsmälleen samassa aika-avaruuden paikassa muiden trooppien kanssa. Konkreettiset yksilöoliot, jotka ovat samaan paikkaan sijoittuneiden trooppien kimppuja, eivät sen sijaan voi heidän mukaansa samassa paikassa toisten yksilöolioiden kanssa. Eräät myöhemmät trooppiteoreetikot kuten Douglas Ehring, Jani Hakkarainen ja Markku Keinänen sallivat myös samaan paikkaan sijoittuneet yksilöoliot.

  Erikieliset vastineet

  tropeenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KeinänenM2018, Hakkarainen&Keinänen2023, Keinänen&Hakkarainen2023

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Filosofia:trooppi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:trooppi.)