Kielitiede:substantiivi

  Tieteen termipankista

  substantiivi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  substantiivi
  nimisana (vanhentunut)
  Määritelmä nominaalinen sanaluokka, jolla ilmaistaan oliota ja asiaintilaa
  Selite Substantiivit voidaan jakaa yleisnimiin (tyttö, puu, kauneus, tulos, tahtominen) ja erisnimiin (Kekkonen, Musti, Raahe). Lauseessa substatiivi voi muodostaa yksin tai määritteiden kanssa substantiivilausekkeen (NP:n), joka voi toimia mm. lauseen subjektina tai objektina.
  Lisätiedot
  VISK2008 Substantiivi on sanaluokkanimitys luvussa ja sijassa taipuville nomineille, jotka ovat tyypiltään olion luokan ilmaisevia yleisnimiä (esim. talo, tyttö, puhelin, vesi, mäki, kauneus, ajatus, syöminen) tai oliota identifioivia erisnimiä (esim. Maija, Maija Virtanen, Kiasma, Porvoo). Substantiivi muodostaa substantiivilausekkeen eli NP:n joko yksin tai erityyppisten laajennustensa kanssa. Substantiiviin voi liittyä myös possessiivisuffiksi: kirjani, hänen juoksemisensa. (» § 551–.)

  Erikieliset vastineet

  substantiivosSuomen romanikieli (kaalengo tšimb)
  nounenglanti (English)
  substantiivkoltansaame (nuõrttsääʹmǩiõll)
  substantivnorja (norsk)
  substantiivapohjoissaame (davvisámegiella)
  substantivruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 25.6.2024: Kielitiede:substantiivi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:substantiivi.)