Kielitiede:subjekti

  Tieteen termipankista

  subjekti

  subjekti
  Määritelmä verbin ensisijainen täydennys
  Selite Protytyyppinen subjekti on lauseen teemapaikalla oleva nominatiivisijainen substantiivilauseke, joka on semanttisesti agentti: suomessa esim. Lapset pesivät hampaansa; Sinä tulitkin jo eilen. Subjektin kuvaus sopii paremmin akkusatiivi- kuin ergatiivikielten kuvaukseen, eikä käsite silloinkaan ole selvärajainen. Osalla subjekteista on esim. sijanmerkinnässä yhteisiä ominaisuuksia objektien kanssa (kuten suomen eksistentiaalilauseissa (Kadulle tulvi kaupunkilaisia), eikä varsinkaan intransitiivilauseiden subjekti ole aina agentiivinen (Hollantilaiset ovat tosi pitkiä).
  Lisätiedot
  VISK2008 Subjekti on nominaalisen lausekkeen lauseenjäsentehtävän nimitys. Subjektiksi sanotaan verbin ensisijaista täydennystä, joka on esim. tekoa kuvaavassa aktiivilauseessa semanttiselta rooliltaan agentti, tekijä. Subjekti on yleensä nominatiivissa, ja lauseen predikaatti kongruoi sen kanssa, esim. Sinä pääsit läpi, Lapset ymmärsivät asian. Tällaista subjektia sanotaan perussubjektiksi. Lisäksi subjekti voi olla genetiivissä (Sinun täytyy tulla) tai partitiivissa (Pihalla leikkii lapsia), ja subjektina voi olla myös lause tai infiniittirakenne. Sanajärjestykseltään neutraalissa lauseessa perussubjekti on predikaattiverbin edellä teemapaikassa. (» § 910–, 866.)

  Erikieliset vastineet

  subjektosSuomen romanikieli (kaalengo tšimb)
  subjectenglanti (English)
  subjeʹkttkoltansaame (nuõrttsääʹmǩiõll)
  subjeaktapohjoissaame (davvisámegiella)
  subjektruotsi (svenska)
  Subjektsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HakulinenA1982, DowtyD1991, KFT1993, KarlssonF2004, HäkkinenK2007

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.4.2024: Kielitiede:subjekti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:subjekti.)