KFT1993

    From Tieteen termipankki

    Hakulinen, Auli & Jussi Ojanen 1993. Kielitieteen ja fonetiikan termistöä. 3. p. Helsinki: SKS.