Filosofia:perheyhtäläisyys

  Tieteen termipankista

  perheyhtäläisyys

  perheyhtäläisyys
  Määritelmä Wittgensteinin esittämä nimitys tapauksille, joissa monien eri yleistermien alla olevat käsitteet muodostavat perheenomaisen yhteisön
  Selite Perheyhtäläisyys koskee käsitteitä, joissa on päällekkäin yhteisiä ominaisuuksia. Esimerkkinä nimitys "peli", joka voi koskea korttipelejä, joukkuepelejä, yksinpelejä jne. Yhteistä näille käsitteille on pelimuotoisuus, mutta esimerkiksi osallistujamäärä ja peliväline voi vaihdella tapauksesta toiseen. Termi voidaan jäljittää Nietzscheen, mutta tuli tunnetuksi Ludwig Wittgensteinin (1889-1951) teoksesta Philosophical Investigations (1953). Hänen mukaansa perheyhtäläisyys kuvaa monissa tapauksissa paremmin käsitteiden määrittyimistä, kuin pyrkimys käsitteen klassiseen määrittelemiseen. Tausta-ajatuksena on se, että ei ole tarpeen loitontua arkikielen kielenkäytöstä yhtenäisten olemuksellisen taustan löytämiseksi. Olisi pikemminkin tarkasteltava arkielen käyttötapoja kuin metafyysisiä taustaoletuksia. Wittgenstein halusi käsitteellä vastustaa etenkin olemusajattelua.

  Erikieliset vastineet

  family resemblanceenglanti (English)
  Familienähnlickeitsaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  BunninNYuJ2004

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 26.5.2024: Filosofia:perheyhtäläisyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:perheyhtäläisyys.)