RaatikainenP1997

    Tieteen termipankista

    Raatikainen, Panu (toim.), Ajattelu, kieli, merkitys. Analyyttisen filosofian avainkirjoituksia. Gaudeamus, Helsinki, 1997.