Filosofia:reduktionismi

  Tieteen termipankista

  reduktionismi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  reduktionismi
  Määritelmä näkemys, jonka mukaan jokin teoria tai käsitteellinen viitekehys voidaan palauttaa johonkin toiseen, perustana pidettyyn teoriaan tai viitekehykseen
  Selite Reduktionismissa teoria selitetään palauttamalla tai redusoimalla se (esim. kääntämällä, määrittelemällä tai osoittamalla yhtäpitäväksi) johonkin toiseen, perustavampaan teoriaan. Esimerkkinä voidaan mainita fenomenalismi, jossa ilmiö selitetään palauttamalla se johonkin perustavampaan, joka selittää ilmiön. Toinen esimerkki on lämmön kaloriteoria, jonka voi redusoida teoriaan, jonka mukaan lämpö on molekyylien liikettä. Mielenfilosofiassa pyritään puhe mentaalisista tiloista ja prosesseista palauttamaan puheeksi aivofysiologiasta. Tämäntapaisen reduktionismin vastakohtana on toisaalta tietoisuuden itsenäistä asemaa korostava kanta ja toisaalta emergentti materialismi, jonka mukaan aivoilla, ruumiilla tai laajemmalla vuorovaikutusjärjestelmällä on emergenttejä eli redusoimattomia ominaisuuksia.
  Reduktionismissa voidaan erottaa myös erilaisia alalajeja: ontologisen reduktionismin mukaan kahden eri alueen oliot ovat samoja kun taas semanttisen reduktionismin mukaan kahden eri teorian väitteet ovat yhtäpitäviä.
  Muita esimerkkejä reduktionismista ovat mm. logisismi ja psykologismi.

  Erikieliset vastineet

  reductionismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  RaatikainenP1997, MäättänenP1995, Juti2001

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Filosofia:reduktionismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:reduktionismi.)