MäättänenP1995

    From Tieteen termipankki

    Määttänen, Pentti, Filosofia. Gaudemus, Helsinki, 1995.