Filosofia:ontologinen reduktio

  Tieteen termipankista

  ontologinen reduktio

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  ontologinen reduktio
  Määritelmä ontologisesti korkeamman tason palautuminen alemmalle tasolle
  Selite Esimerkki ontologisesta reduktiosta on mielen palautuminen aivojen toiminnaksi. Tämän ei tarvitse tarkoittaa sitä, että kaikki viittaukset mieleen voitaisiin muuttaa viittauksiksi aivoihin, vaan ainoastaan sitä, että mielen olemassaolo voidaan palauttaa aivojen olemassaoloon ja että voidaan esittää periaatteellinen väite, että mielessä on kysymys aivojen toiminnasta.

  Erikieliset vastineet

  ontological reductionenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KokkonenT2016

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.7.2024: Filosofia:ontologinen reduktio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:ontologinen reduktio.)