Filosofia:fenomenalismi

  Tieteen termipankista

  fenomenalismi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  fenomenalismi
  Määritelmä näkemys, jonka mukaan objektit ovat vain havaitsemisen pysyviä mahdollisuuksia, ja puhe fysikaalisista objekteista pyritään kääntämään puheeksi mahdollisista kokemuksista
  Selite Fenomenalismia ovat usein kannattaneet jyrkät empiristit, kuten George Berkeley (1685-1753), J. S. Mill (1806-1873), Ernst Mach (1838-1916), Bertrand Russell (1872-1970) ja loogiset positivistit. Sen mukaan tieto rajoittuu tietoisuudelle ilmeneviin vaikutelmiin ja aistisisältöihin. Ongelma fenomenalismissa on se, miten päästään tietoisuudelle välittömästi ilmenevistä aistisisällöistä itse fyysisiin kappaleisiin. Äärifenomenalistisen kannan mukaan tämä on mahdotonta: mikäli tietoisuudelle ilmenevien aistinsisältöjen takana on jokin ulkoinen maailma, siitä ei voida tietää mitään.

  Erikieliset vastineet

  phenomenalismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  RaatikainenP1997, MäättänenP1995, SaarinenE1994

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 19.7.2024: Filosofia:fenomenalismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:fenomenalismi.)