Filosofia:reduktio

  Tieteen termipankista

  reduktio

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  reduktio
  Määritelmä jonkin ilmiön ymmärtäminen toisen ilmiöjoukon ilmiönä
  Selite Reduktio ajatellaan yleensä karkeana yksinkertaistuksena. Esimerkkinä voi mainita inhimillisten motivaatioiden monimutkaisen verkoston reduktion darwinilaiseksi selviytysmisvaistoksi. Reduktiota on kitenkin usein hyötyä eikä se välttämättä yksinkertaista asioita tarpeettomasti. Esimerkiksi luonnontieteissä reduktio on välttämätön selitysväline - se kuvaa sitä mitä monimutkaisemman kokonaisuuden muodostaville osille tapahtuu. Filosofiassa taas reduktioita on usein kritisoitu liiallisesta yksinkertaistamisesta.
  Toisaalta filosofia on täynnä reduktioita - se on oikeastaan alkanut sellaisesta. Esisokraatikot, kuten Thales, esittivät reduktionistisia väitteitä ("kaikki on vettä"). Toinen esimerkki ovat Newtonin painovoimalait, joilla hän koetti selittää maailmankaikkeuden moninaiset lait. Myös monet eettiset teoriat, kuten utilitarismi, ovat reduktionistisia.
  Reduktion huonoja puolia voi vältellä käyttämällä reduktiota heuristisena välineenä, jolloin reduktion ei oleteta selittävän ilmiötä perusteellisesti, vaan mietitään mitä sitä käyttämällä voidaan oppia.
  Lisätiedot lat. reductio

  Erikieliset vastineet

  reductionenglanti (English)
  réductionranska (français)
  reduktionruotsi (svenska)
  Reduktionsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AhokasA2010, SalonenT2008, BagginiJFoslP2013

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.7.2024: Filosofia:reduktio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:reduktio.)