Perinnöntutkimus:perintö

  Tieteen termipankista

  perintö

  perintö (ehdotettu)
  kulttuuriperintö (myös suppeampi merkitys hallinnollisena terminä)
  Määritelmä menneisyydestä periytyvät jäljet, ilmiöt ja ilmentymät, joita merkityksellistetään ja vaalitaan nykyisyydessä yhteisöllisiä identiteettejä, ideologioita, tarinoita ja arvoja ylläpitävän kulttuurisen muistin, kollektiivisen muistamisen ja muistelun kiinnekohtina sekä symboleina
  Selite Tutkimuksen kohteeksi käsitteellistetty perintö muodostuu nykyisten yhteisöjen määrittäessä ja käsitellessä suhdettaan menneisyyteen, joten se on ymmärrettävissä dynaamiseksi prosessiksi ja "tekemiseksi", staattisen "olemisen" sijaan. Moniulotteisena kulttuurisena, sosiaalisena, yhteiskunnallisena ja poliittisena ilmiönä perintö kattaa niin institutionaalisella tasolla määritellyn, luokitellun ja suojellun kulttuuriperinnön kuin arkisen ja yksityisen perinnönkin.
  Lisätiedot Ks. myös kulttuuriperintö folkloristiikan aihealueella.

  Erikieliset vastineet

  heritageenglanti (English)
  arvruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Perinnöntutkimus:perintö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Perinnöntutkimus:perintö.)