Perinnöntutkimus:perintöprosessi

  Tieteen termipankista

  perintöprosessi

  perintöprosessi
  Määritelmä tiettyyn kontekstiin kiinnittyvän perintöyhteisön valintojen, tekojen ja käytänteiden jatkumo, joka tuottaa ja ylläpitää perintöä
  Selite Perintöprosesseja on käynnissä niin institutionaalista kulttuuriperintöä vaalivissa asiantuntijayhteisöissä kuin yksityisissä ja elämänikäisissä (esim. suku, perhe) tai lyhytaikaisemmissa ja löyhemmissäkin yhteisöissä (esim. sosiaalisessa mediassa tai virtuaalimaailmoissa). Oleellista kaikissa perintöprosesseissa on nimenomaan moneus ja kollektiivisuus, sosiaalisena ilmiönä perintö (kuten kulttuuri tai identiteettikin) vaatii ainakin kaksi ihmistä joiden suhteessa perintö voi rakentua, välittyä ja siirtyä.

  Erikieliset vastineet

  heritage processenglanti (English)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Perinnöntutkimus:perintöprosessi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Perinnöntutkimus:perintöprosessi.)