Perinnöntutkimus:kulttuuriperintö

  Tieteen termipankista

  kulttuuriperintö
  institutionaalisesti määritelty ja suojeltu

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  kulttuuriperintö
  julkinen perintö
  institutionaalinen perintö
  Määritelmä kulttuuriperintöhallinnon ja muistiorganisaatioiden institutionaalisesti määrittelemä ja suojelema perintö

  Erikieliset vastineet

  cultural heritageenglanti (English)(viittaa usein nimenomaan kulttuuriperintöhallinnossa määriteltyyn perintöön, heritage taas laajempaan ilmiöön)
  institutional heritageenglanti (English)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.6.2024: Perinnöntutkimus:kulttuuriperintö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Perinnöntutkimus:kulttuuriperintö.)