Perinnöntutkimus:perintöytyminen

  Tieteen termipankista

  perintöytyminen | perintöyttäminen | perinnöllistäminen | perinnöllistyminen

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  perintöytyminen (ehdotettu)
  perintöyttäminen (ehdotettu)
  (erityisesti aktiivisena, tietoisena toimintana)
  perinnöllistäminen (ehdotettu)
  (erit. aktiivisena, tietoisena toimintana)
  perinnöllistyminen (ehdotettu)
  Määritelmä toisiinsa limittyvien perintöprosessien ja perintödiskurssien muodostama kokonaisuus ja dynaaminen kehys, joka mahdollistaa ja määrittää tiettyjen menneisyyden jälkien, ilmiöiden ja ilmentymien kehkeytymistä perinnöksi
  Selite Perintöytymistä kannattelevilla perintöprosesseilla viitataan niihin kaikkiin perintöyhteisöjen valintojen, tekojen ja käytänteiden jatkumoihin ja sarjoihin, jotka tuottavat ja ylläpitävät perintöä. Perintödiskurssit taas viittaavat tapoihin, jolla perinnöstä puhutaan ja perinnöksi määriteltyjä asioita ja ilmiöitä merkityksellistetään, kuvataan ja esitetään. Perintöytyminen sisältää siis erilaisten moniajallisten tapahtumien, arvojen, valintojen ja tekojen verkostoja, toimijoiden ja toimijuuksien kohtaamisia, vuorovaikutusta ja suhteita, joiden vaikutuksesta ja tuotoksena perintö rakentuu.

  Erikieliset vastineet

  heritagisationenglanti (English)
  heritagizationenglanti (English)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Perinnöntutkimus:perintöytyminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Perinnöntutkimus:perintöytyminen.)