Perinnöntutkimus:perintöytyminen

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
Definition toisiinsa limittyvien perintöprosessien ja perintödiskurssien muodostama kokonaisuus ja dynaaminen kehys, joka mahdollistaa ja määrittää tiettyjen menneisyyden jälkien, ilmiöiden ja ilmentymien kehkeytymistä perinnöksi
Explanation Perintöytymistä kannattelevilla perintöprosesseilla viitataan niihin kaikkiin perintöyhteisöjen valintojen, tekojen ja käytänteiden jatkumoihin ja sarjoihin, jotka tuottavat ja ylläpitävät perintöä. Perintödiskurssit taas viittaavat tapoihin, jolla perinnöstä puhutaan ja perinnöksi määriteltyjä asioita ja ilmiöitä merkityksellistetään, kuvataan ja esitetään. Perintöytyminen sisältää siis erilaisten moniajallisten tapahtumien, arvojen, valintojen ja tekojen verkostoja, toimijoiden ja toimijuuksien kohtaamisia, vuorovaikutusta ja suhteita, joiden vaikutuksesta ja tuotoksena perintö rakentuu.


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.3.2023: Perinnöntutkimus:perintöytyminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Perinnöntutkimus:perintöytyminen.)