Oikeustiede:laillinen este

  Tieteen termipankista

  laillinen este

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  laillinen este
  Määritelmä Laillisella esteellä tarkoitetaan syytä, jonka perusteella poissaolo oikeuden istunnosta, kirjallisen vastauksen tai lausuman antamatta jättäminen tai muun henkilölle oikeudenkäynnissä kuuluvan toimen suorittamatta jääminen ei aiheuta asiaan osalliselle prosessuaalista seuraamusta, joka tälle muutoin määrättäisiin.
  Selite

  Laillisesta esteestä on säännös OK 12:28, jossa mainitaan esimerkkeinä laillisesta esteestä sairaus tai yleisen liikenteen keskeytyminen. Käytännössä yleisin laillisen esteen muodostava syy on sairaus, josta lailliseen esteeseen vetoavan asiaan osallisen on esitettävä selvitys. Mikäli sairaudesta esitetään selvityksenä lääkärinlausunto, tulee se olla laadittu oikeudenkäyntiä silmällä pitäen ja lausunnossa pitää olla kannanotto kykyyn saapua oikeuden istuntoon.

  Muilta syiltä, kuten yleisen liikenteen keskeytymiseltä on edellytetty sitä, että este on kattava eikä henkilö liikenteen keskeytyessä esimerkiksi kykene käyttämään vaihtoehtoisia tapoja saapua oikeuden istuntoon. Tuomioistuimella on harkintavalta siihen, millainen syy hyväksytään lailliseksi esteeksi. Riittävää on jo se, että on aihetta otaksua esteen olevan käsillä (OK 12:30).

  Jos tuomioistuin hyväksyy asiaan osallisen esittämän syyn lailliseksi esteeksi, käsittely peruutetaan eikä asiaa ryhdytä käsittelemään muutoin kuin poikkeustapauksessa, jos se on tarpeen paikalla olevan henkilön kuulemiseksi myöhempää pääkäsittelyä varten. Mikäli kysymys on oikeudenkäyntiasiakirjan laatimiseen liittyvästä laillisesta esteestä, asianosaiselle varataan tilaisuus toimittaa kyseinen asiakirja myöhemmin tuomioistuimelle.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antti Tapanila

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Lappalainen&al2012, s. 1081-1084

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.6.2024: Oikeustiede:laillinen este. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:laillinen este.)