Oikeustiede:laillinen este

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

laillinen este

laillinen este
Definition Laillisella esteellä tarkoitetaan syytä, jonka perusteella poissaolo oikeuden istunnosta, kirjallisen vastauksen tai lausuman antamatta jättäminen tai muun henkilölle oikeudenkäynnissä kuuluvan toimen suorittamatta jääminen ei aiheuta asiaan osalliselle prosessuaalista seuraamusta, joka tälle muutoin määrättäisiin.
Explanation

Laillisesta esteestä on säännös OK 12:28, jossa mainitaan esimerkkeinä laillisesta esteestä sairaus tai yleisen liikenteen keskeytyminen. Käytännössä yleisin laillisen esteen muodostava syy on sairaus, josta lailliseen esteeseen vetoavan asiaan osallisen on esitettävä selvitys. Mikäli sairaudesta esitetään selvityksenä lääkärinlausunto, tulee se olla laadittu oikeudenkäyntiä silmällä pitäen ja lausunnossa pitää olla kannanotto kykyyn saapua oikeuden istuntoon.

Muilta syiltä, kuten yleisen liikenteen keskeytymiseltä on edellytetty sitä, että este on kattava eikä henkilö liikenteen keskeytyessä esimerkiksi kykene käyttämään vaihtoehtoisia tapoja saapua oikeuden istuntoon. Tuomioistuimella on harkintavalta siihen, millainen syy hyväksytään lailliseksi esteeksi. Riittävää on jo se, että on aihetta otaksua esteen olevan käsillä (OK 12:30).

Jos tuomioistuin hyväksyy asiaan osallisen esittämän syyn lailliseksi esteeksi, käsittely peruutetaan eikä asiaa ryhdytä käsittelemään muutoin kuin poikkeustapauksessa, jos se on tarpeen paikalla olevan henkilön kuulemiseksi myöhempää pääkäsittelyä varten. Mikäli kysymys on oikeudenkäyntiasiakirjan laatimiseen liittyvästä laillisesta esteestä, asianosaiselle varataan tilaisuus toimittaa kyseinen asiakirja myöhemmin tuomioistuimelle.
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Tapanila

Related Concepts

Sources

Lappalainen&al2012, s. 1081-1084

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.9.2021: Oikeustiede:laillinen este. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:laillinen este.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg