Oikeustiede:poissaolo oikeudesta

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

poissaolo oikeudesta

poissaolo oikeudesta
Definition Poissaolosta oikeudesta on kysymys silloin, kun asiaan osallinen eli asianosainen, todistaja tai asiantuntija ei saavu oikeuden istuntoon paikalle. Poissaolo oikeudesta voi tarkoittaa fyysistä poissaoloa niin, että asiaan osallinen ei saavu oikeuteen tai sitä, että henkilökohtaisesti saapumaan velvoitettu asianosainen käyttää sijastaan oikeudenkäyntiasiamiestä.
Explanation Poissaolo oikeudesta tarkoittaa sitä, että asiaan osallinen ei ole saapuvilla oikeuden istunnossa häntä paikalle kuulutettaessa. Mikäli henkilö on velvoitettu saapumaan istuntoon henkilökohtaisesti, merkitsee poissaolo sitä, että poissaolevaan kohdistetaan tämän perusteella seuraamuksia. Poissaolosta johtuvat seuraamukset ovat erilaisia riita- ja rikosasioissa.

Dispositiivisessa riita-asiassa vastaajan poissaolo oikeudesta johtaa siihen, että kantaja voi vaatia hyväkseen yksipuolisen tuomion Tällöin tuomioistuin ei tutki kannetta sisällöllisesti, vaan tuomio perustuu vastaajan laiminlyöntiin. Indispositiivisessa riita-asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, vastaavaa menettelyä ei voida käyttää. Indispositiivisessa riita-asiassa tuomioistuin voi asettaa asianosaiselle uhkasakon oikeuteen saapumisen tehosteeksi ja määrätä tämän noudettavaksi istuntoon. Jälkimmäinen vaihtoehto on riita-asioiden kohdalla poikkeuksellista.

Rikosasiassa vastaaja pääsääntöisesti haastetaan istuntoon henkilökohtaisesti uhkasakon uhalla, sillä etenkin vastaajan kiistäessä syytteen hänen läsnäolonsa on tarpeen todistelua vastaanotettaessa. Asia voidaan käsitellä poissaolosta huolimatta, jos enimmäisrangaistus on kolme kuukautta vankeutta eikä vastaajan läsnäolo ole tarpeen asian selvittämiseksi. Edellytyksenä on lisäksi, että vastaaja on haastettu istuntoon uhalla, että asia voidaan käsitellä poissaolosta huolimatta. Asianomistajan henkilökohtainen läsnäolo on yleensä tarpeen vain silloin, jos häntä kuullaan istunnossa todistelutarkoituksessa. Mikäli asianosaisen henkilökohtaista läsnäoloa pidetään välttämättömänä, hänet haastetaan istuntoon uhalla, että asetettu uhkasakko muutoin määrätään täytäntöön tai hänet voidaan määrätä noudettavaksi myöhempään istuntoon.

Rikosasiassa myös todistaja haastetaan henkilökohtaisesti paikalle uhkasakon uhalla, jos todistajan henkilökohtainen paikallaolo on välttämätöntä. Istunnosta poissaolleelle todistajalle voidaan määrätä asetettu uhkasakko ja hänet voidaan määrätä noudettavaksi myöhempään istuntoon.

Mikäli asianosaisella tai todistajalla on poissaololle laillinen este, jonka tuomioistuin hyväksyy, ei asetettua uhkasakkoa tai noutoa määrätä. Poissaolon seuraamusten käyttäminen eli uhkasakon täytäntöönpano ja nouto edellyttävät sitä, että kutsu istuntoon tai muu kehotus on saatettu laillisessa järjestyksessä asianosaisen tietoon ja hän on tässä yhteydessä tullut tietoiseksi myös siitä, että poissaolo voi johtaa seuraamuksiin.
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Tapanila

Related Concepts

Sources

Lappalainen&al2012, s. 1019-1023, s. 1033-1034 ja s. 1081-1088

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.1.2021: Oikeustiede:poissaolo oikeudesta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:poissaolo oikeudesta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg