Oikeustiede:Eurooppa-neuvosto

  Tieteen termipankista

  Eurooppa-neuvosto

  Eurooppa-neuvosto
  Määritelmä Euroopan unionin toimielin, jonka puitteissa jäsenmaiden poliittiset johtajat päättävät Euroopan unionin politiikan yleisistä painopisteistä ja tärkeimmistä aloitteista
  Selite

  Eurooppa-neuvostolla on kaksi tehtävää: se päättää Euroopan unionin yleisestä poliittisesta linjasta ja painopisteistä sekä käsittelee monitahoisia tai arkaluontoisia kysymyksiä, joihin alemman tason hallitustenvälinen yhteistyö ei ole tuonut ratkaisua.

  Eurooppa-neuvostolla ei ole lainsäädäntövaltaa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Kauppi

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:Eurooppa-neuvosto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Eurooppa-neuvosto.)