Tepora&al2010

    Tieteen termipankista

    TEPORA, JARNO YM.: Kiinteistön kauppa, muu luovutus ja kirjaus. 6. p. Talentum 2010.