Oikeustiede:Suomen kansalaisuus

  Tieteen termipankista

  Suomen kansalaisuus

  Suomen kansalaisuus
  Määritelmä perustuslain 5 §:n mukaan Suomen kansalaisuus saadaan syntymän ja vanhempien kansalaisuuden perusteella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Kansalaisuus voidaan myöntää laissa säädetyin edellytyksin myös ilmoituksen tai hakemuksen perusteella.
  Selite Valta päättää kansalaisuuden perusteista kuuluu suvereenin valtion oikeuksiin. Suomen kansalaisuudesta voidaan vapauttaa vain laissa säädetyillä perusteilla ja sillä edellytyksellä, että henkilöllä on tai hän saa toisen valtion kansalaisuuden.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 26.5.2024: Oikeustiede:Suomen kansalaisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Suomen kansalaisuus.)