Oikeustiede:virkaehtosopimus

  Tieteen termipankista

  virkaehtosopimus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  virkaehtosopimus
  Määritelmä työehtosopimuksen kaltainen sopimus, joka on solmittu valtion virkamiesten, kunnan ja evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijoiden sekä Ahvenenmaan maakuntahallituksen ja kunnallishallinnon virkamiesten ja viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jaana Paanetoja

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:virkaehtosopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:virkaehtosopimus.)