Oikeustiede:suppeatutkintaiset lainkäyttölajit

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

suppeatutkintaiset lainkäyttölajit | summaariset prosessilajit

suppeatutkintaiset lainkäyttölajit
summaariset prosessilajit
Definition tavallista, täystutkintaista oikeudenkäyntiä kevyemmät menettelyt riita- tai rikosasian ratkaisemiseksi
Explanation

Täysimittainen riita- tai rikosasian oikeudenkäynti vie aikaa ja aiheuttaa kustannuksia. Asioihin, jotka ovat selviä ja joissa intressi on pieni, onkin luotu tavallista oikeudenkäyntiä kevyempiä menettelyitä asioiden ratkaisemiseksi tehokkaasti. Menettely niissä on kirjallista ja todistelu suppeaa.

Riita-asioissa oli aiemmin käytössä erillisiä summaarisia menettelyjä saatavien perimiseksi (maksamismääräysmenettely, lainhaku), mutta vuoden 1993 siviiliprosessiuudistuksessa niistä luovuttiin. Nykyisin velkomus- ja muut ns. summaariset asiat (häätö, hallinnan palautus) käsitellään riita-asioiden järjestyksessä käräjäoikeudessa, joskin niissä mm. voidaan laatia tavanomaista suppeampi haastehakemus (oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §). Tällaiset asiat päättyvät yleensä yksipuoliseen tuomioon. Jos kuitenkin vastaaja perustellusti riitauttaa vaatimuksen, asia käsitellään kuten muukin riita-asia. Summaarisia asioita käsitellään käräjäoikeuksissa suuri määrä (n. 330.000 asiaa vuonna 2011). Myös turvaamistoimia voidaan pitää yhtenä summaarisena siviiliprosessilajina.

Vähäisissä ja selvissä rikosasioissa on nykyisin käytössä rangaistusmääräysmenettely ja rikessakkomenettely. Niissä poliisimies antaa epäillylle rangaistusvaatimuksen tai rikessakkomääräyksen (poliisin "sakkolapun"). Edellisessä menettelyssä asian ratkaisee virallinen syyttäjä, jälkimmäisessä poliisimies. Epäillyllä on mahdollisuus vastustaa määräystä, jolloin asia siirtyy käräjäoikeuden rikosprosessissa ratkaistavaksi. Menettelyt on tarkoitus lähivuosina yhdistää yhdeksi yhtenäiseksi menettelyksi (laki 754/2010).
Additional Information
Kirjoittaja: Tatu Leppänen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:suppeatutkintaiset lainkäyttölajit. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:suppeatutkintaiset lainkäyttölajit.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg