Oikeustiede:parlamenttisuvereniteetti

From Tieteen termipankki

parlamenttisuvereniteetti

parlamenttisuvereniteetti
Definition oppi, jonka mukaan kansanedustuslaitoksen lainsäätäjäasema on absoluuttinen siinä mielessä, että se on ylivalta-asemassa suhteessa valtiosääntöön, toimeenpanovaltaan ja tuomiovaltaan
Explanation

Oppi on keskeisessä asemassa mm. Ison-Britannian valtiosääntöjärjestelmässä, missä ei ole kirjoitettua valtiosääntöä eikä parlamentin päätösvaltaa sitovia määräenemmistösäännöksiä. Oppia sovelletaan erilaisin muunnoksin useissa muissa, mm. Britannian valtiosääntöä mallina käyttäneissä valtioissa.

Pääteesit ovat: - parlamentti voi säätää lain mistä seikasta hyvänsä enemmistöpäätöksin - parlamentti ei voi sitoa seuraajiansa, tulevaisuuden parlamentteja, (no Parliament is bound by the acts of its predecessors) ja - pätevästi säädetyn lain sitovuutta ja oikeusvaikutuksia ei voi kumota tai muuttaa tuomioistuimen päätöksin.

Ison-Britannian oppi parlamenttisuvereniteetista on osoittautunut ongelmalliseksi suhteessa EU-oikeuteen ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Tämä on osaltaan seurausta siitä, että Britannia soveltaa jyrkkää dualistista päättelytapaa suhteessa kansainvälisoikeudellisiin velvoitteisiin.

Käytetyt lähteet:

http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_incompatibility, http://en.wikipedia.org/wiki/Parliamentary_sovereignty
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Equivalents

parliamentary sovereignty (luo nimityssivu)englanti
legislative supremacy (luo nimityssivu)englanti

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 30.9.2022: Oikeustiede:parlamenttisuvereniteetti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:parlamenttisuvereniteetti.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg