Oikeustiede:parlamenttisuvereniteetti

  From Tieteen termipankki

  parlamenttisuvereniteetti

  parlamenttisuvereniteetti
  Definition oppi, jonka mukaan kansanedustuslaitoksen lainsäätäjäasema on absoluuttinen siinä mielessä, että se on ylivalta-asemassa suhteessa valtiosääntöön, toimeenpanovaltaan ja tuomiovaltaan
  Explanation

  Oppi on keskeisessä asemassa mm. Ison-Britannian valtiosääntöjärjestelmässä, missä ei ole kirjoitettua valtiosääntöä eikä parlamentin päätösvaltaa sitovia määräenemmistösäännöksiä. Oppia sovelletaan erilaisin muunnoksin useissa muissa, mm. Britannian valtiosääntöä mallina käyttäneissä valtioissa.

  Pääteesit ovat: - parlamentti voi säätää lain mistä seikasta hyvänsä enemmistöpäätöksin - parlamentti ei voi sitoa seuraajiansa, tulevaisuuden parlamentteja, (no Parliament is bound by the acts of its predecessors) ja - pätevästi säädetyn lain sitovuutta ja oikeusvaikutuksia ei voi kumota tai muuttaa tuomioistuimen päätöksin.

  Ison-Britannian oppi parlamenttisuvereniteetista on osoittautunut ongelmalliseksi suhteessa EU-oikeuteen ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Tämä on osaltaan seurausta siitä, että Britannia soveltaa jyrkkää dualistista päättelytapaa suhteessa kansainvälisoikeudellisiin velvoitteisiin.

  Käytetyt lähteet:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_incompatibility, http://en.wikipedia.org/wiki/Parliamentary_sovereignty
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Equivalents

  parliamentary sovereignty (luo nimityssivu)englanti
  legislative supremacy (luo nimityssivu)englanti

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:parlamenttisuvereniteetti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:parlamenttisuvereniteetti.)