Oikeustiede:säädös

  Tieteen termipankista

  säädös

  säädös
  Määritelmä yhteisnimitys laeille ja muille normipäätöksille
  Selite

  Säädös on yhteisnimitys laeille, asetuksille ja niitä alemmanasteisille normipäätöksille, kuten viranomaisnormeille. Myös Ahvenanmaan maakuntalainsäädäntöön ja kunnallislainsäädäntöön sisältyvät normipäätökset ovat säädöksiä.

  Kotoperäisten säädösten rakenne käsittää säädöksen nimikkeen ja johtolauseen sekä niiden jälkeen tulevat lainkohdat. Säädöksissä, esimerkiksi laeissa, lainkohdat on ryhmitelty pykäliksi, jotka voivat jakaantua momenteiksi. Momentti voi puolestaan vielä jakaantua kohdiksi ja alakohdiksi.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  NiemivuoM2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:säädös. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:säädös.)