Oikeustiede:oikeudenmukainen oikeudenkäynti

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

oikeudenmukainen oikeudenkäynti | fair trial

fair trial
oikeudenmukainen oikeudenkäynti
Definition perusoikeutena säädetty prosessuaalinen perusoikeus (perustuslain 21 §): jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.
Explanation

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti (fair trial) säädettiin perusoikeudeksi hallitusmuodon kaudella vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa. Sääntely vastaa sisällöltään Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan sääntelyitä. Tämän johdosta perustuslain 21 §:n oikeusvaikutus ja tulkinnat ovat sidoksissa ennakkotapausvaikutteisiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiin.

Suomi on saanut runsaasti langettavia tuomioita ihmisoikeussopimuksen 6 §:n nojalla sillä perusteella, että käsittelyajat ovat muodostuneet niissä usein kovin pitkiksi. On lisäksi tapauksia, joissa ihmisoikeustuomioistuin on ennakkopäätöksessään muotoillut 6 artiklaan liittyneen uuden tulkinnan, jota ei suomalaisessa lainkäytössä ole täysimääräisesti noudatettu.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Equivalents

fair trialenglanti

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 17.1.2022: Oikeustiede:oikeudenmukainen oikeudenkäynti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeudenmukainen oikeudenkäynti.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg