Oikeustiede:rikosoikeudellisen sanktion ennakoitavuussääntö

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

rikosoikeudellisen sanktion ennakoitavuussääntö

rikosoikeudellisen sanktion ennakoitavuussääntö
Definition periaate, jonka mukaan rikoksen tunnusmerkistö on ilmaistava laissa niin täsmällisesti, että säännöksen sanamuodon perusteella on ennakoitavissa, onko jokin toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa
Explanation Rikosoikeudellisen sanktion ennakoitavuussääntö sisältyy perustuslain 8 §:ssä säädettyyn rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen. Sen mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on johtanut rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta kriminalisoinnin täsmällisyysvaatimuksen, josta rikosoikeudellisen sanktion ennakoitavuussääntö puolestaan on johdettu. Sääntöä on pidetty ehdottomana, joskin eräissä kansainvälisissä sopimuksissa, erityisesti EY-asetuksissa, on Suomen oikeusjärjestykselle vieraita avoimia tai epätäsmällisiä kriminalisointeja, joita ei aina ole voitu täsmentää Suomen lainsäädännössä.
Additional Information
Kirjoittaja: Teuvo Pohjolainen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.1.2021: Oikeustiede:rikosoikeudellisen sanktion ennakoitavuussääntö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rikosoikeudellisen sanktion ennakoitavuussääntö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg