Oikeustiede:oikeudenkäynnin julkisuus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

oikeudenkäynnin julkisuus

oikeudenkäynnin julkisuus
Definition Oikeudenkäynnin julkisuudella tarkoitetaan yleisön oikeutta saada tietoa oikeudenkäyntiaineistosta sekä oikeutta olla läsnä oikeudenkäynnin kuluessa järjestettävissä istunnoissa (yleisöjulkisuus). Julkisuudella tarkoitetaan myös asianosaisten oikeutta saada tietoa oikeudenkäyntiaineistosta sekä oikeutta osallistua käsittelyyn (asianosaisjulkisuus).
Explanation

Oikeudenkäynnin julkisuus on eräs keskeisimmistä prosessiperiaatteista, jolla pyritään turvaamaan oikeudenhoidon avoimuutta ja luotettavuutta. Julkisuus edesauttaa yleisön tiedonsaantia oikeudenkäynneistä sekä estää väärinkäytöksiltä, koska oikeudenkäyntejä on mahdollista tarkastella ulkopuolelta. Oikeudenkäynnin julkisuus lisää kansalaisten luottamusta oikeuslaitokseen. Asianosaisten oikeus tiedonsaantiin oikeudenkäyntiaineistosta ja oikeus osallistua istuntoihin on laajempaa ja julkisuutta voidaan rajoittaa vain erittäin poikkeuksellisesti, mitä edellyttää oikeudenkäynnissä sovellettava kontradiktorinen periaate (asianosaisjulkisuus).

Julkisuus voidaan jaotella sen mukaan, mihin oikeudenkäynnin osaan julkisuus kohdistuu. Asiakirjajulkisuudella tarkoitetaan oikeudenkäyntiaineiston julkisuutta, johon liittyy myös tuomioistuimen antamien ratkaisuiden sekä diaaritietojen julkisuus. Käsittelyjulkisuudella tarkoitetaan yleisön oikeutta osallistua tuomioistuimen järjestämiin istuntoihin. Käytännössä yleisön osallistumista merkittävämpää on tiedotusvälineiden suorittama oikeudenkäyntien seuranta sekä uutisointi, jolloin puhutaan mediajulkisuudesta.

Vaikka oikeudenkäynnin julkisuus on olennainen osa avointa ja demokraattista yhteiskuntajärjestystä, voidaan julkisuutta joutua rajoittamaan tiettyjen yksityisyyteen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvien tietojen salassapitämiseksi. Yleisissä tuomioistuimissa salassapito liittyy käytännössä useimmiten arkaluontoisiin yksityiselämään tai terveydentilaan liittyviin tietoihin, joita esitetään etenkin seksuaalirikosasioissa. Salassapito tulee rajata ainoastaan niihin tietoihin tai käsittelyn vaiheisiin, joissa salassapidettäviä tietoja esitetään.
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Tapanila

Related Concepts

Sources

TapanilaA2009

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:oikeudenkäynnin julkisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeudenkäynnin julkisuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg