Oikeustiede:oikeudenkäyntiasiamies

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

oikeudenkäyntiasiamies

oikeudenkäyntiasiamies
Definition henkilö, joka toimii oikeudenkäynnissä asianosaisen puolesta joko edustamalla päämiestään oikeuden istunnossa tai laatimalla asianosaisen puolesta oikeudenkäyntikirjelmän (vrt. oikeudenkäyntiavustaja)
Explanation

Erotukseksi oikeudenkäyntiin henkilökohtaisesti saapuneen asianosaisen oikeudenkäyntiavustajasta oikeudenkäyntiasiamies toimii asianosaisen puolesta. Hänen tulee olla asianmukaisesti valtuutettu tehtäväänsä. Asianosainen saa usein käyttää oikeudenkäyntiasiamiestä. Vain milloin asianosaisen henkilökohtainen läsnäolo on tarpeen, tuomioistuin velvoittaa asianosaisen saapumaan istuntoon itse. Hovioikeudessa valittajan on saavuttava itse paikalle, jos asiassa pidetään pääkäsittely.

Oikeudenkäyntiasiamiehen kelpoisuusvaatimukset ovat samat kuin oikeudenkäyntiavustajalla: asiamiehenä saa oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n mukaan toimia asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Asiamiehenä saa toimia myös asianosaiseen työ- tai virkasuhteessa oleva, oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut, rehellinen ja muutoin kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Lisäksi palvelussuhdetta koskevassa tai siihen asiallisesti liittyvässä asiassa sekä työtuomioistuimessa asianosaisen oikeudenkäyntiasiamiehenä saa toimia työmarkkinajärjestön palveluksessa oleva oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut, rehellinen ja muutoin kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.

Asiamiehenä saa toimia myös viranomainen, jonka laissa säädettyihin tehtäviin kuuluu avustaminen oikeudenkäynnissä. Lisäksi oikeudenkäyntiasiamiehenä saa toimia mainitun viranomaisen palveluksessa oleva oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut henkilö, joka on tehtävään sopiva ja kykenevä ja joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.

Kuka tahansa rehellinen ja muutoin kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu, voi toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä riidattomassa perintä- ja häätöasiassa, hakemusasiassa, joka ei ole riitainen sekä maaoikeusasiassa.

Tuomioistuimet valvovat asiamiesten toimintaa ja voivat laissa säädetyillä edellytyksillä määrätä asiamiehelle esiintymiskiellon.

Käytetyt lähteet: Oikeudenkäymiskaari 4/1734
Additional Information
Kirjoittaja: Markku Fredman

Related Concepts

Sources

FredmanM2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:oikeudenkäyntiasiamies. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeudenkäyntiasiamies.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →