Oikeustiede:myötävaikutus vahinkoon

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

myötävaikutus vahinkoon

myötävaikutus vahinkoon
Definition vahingonkärsijä on omalla käyttäytymisellä edistänyt vahingon syntymistä tai jättänyt ryhtymättä tarvittaviin toimiin vahingon estämiseksi tai pienentämiseksi
Explanation

Korvausvastuu supistuu usein silloin, kun vahinko ainakin osittain johtuu vahingonkärsijän toiminnasta. Vahinkoa kärsineen myötävaikutus vahinkoon pienentää vahingonkärsijälle tulevaa korvausta tai poistaa sen kokonaan. Myötävaikutuksen seurauksena on vahingonkorvauslain (412/1974) 6 luvun 1 §:n mukaan vahingonkorvauksen sovittelu kohtuuden mukaan. Vahingonkorvauslain säännöstä on pidetty ilman säännöstäkin noudatettavien yleisten oppien mukaisena. Myötävaikutuksen huomioon ottamisen yleisyyttä kuvaa hyvin se, että sillä voi olla merkitystä myös ympäristövahinkojen yhteydessä.

Paitsi sopimussuhteiden ulkopuolella myös sopimussuhteissa vahingonaiheuttajan korvausvastuuta rajoittaa vahingonkärsijän myötävaikutus. Sopijapuoleen myötävaikutus voi liittyä vahingon aiheuttamiseen tai vahinkoa rajoittavien toimien laiminlyöntiin. Sopimussuhteissa tyypillisiä vahinkoa lisääviä toimia ovat juuri vahingonkärsijän omien vahinkoa rajoittavien toimien laiminlyönti. Tyypilliseksi vahinkoa rajoittavaksi toimenpiteeksi voidaan katsoa se, että vahingonkärsijä hankkii saamatta jääneen suorituksen muualta. Vahinkovakuutuksen puuttuminenkin voidaan katsoa myötävaikutukseksi ainakin silloin, kun vakuutuksen ottamisesta on sovittu tai jos vahingoittuneen kohteen kaltainen omaisuus on yleensä suojattu vakuutuksin.

Vahingonkärsijän myötävaikutus voi vaikuttaa myös ankaran vastuun yhteydessä, mutta sen sisältö poikkeaa joiltakin osin tuottamusvastuusta poikkeavalla tavalla. Se johtuu siitä, että vahingonaiheuttajan vastuun edellytyksiin ei ankarassa vastuussa kuulu vahingonaiheuttajan tuottamus. Liikennevakuutuslaissa on vahingonkärsijän myötävaikutuksen merkityksestä säädetty yksityiskohtaisesti. Omaisuusvahingoista ja henkilövahingoista on liikennevakuutuslaissa omat säännöksensä (Liikennevakuutuslain, 460/2016, 47 §). Lisäksi laissa ovat omat säännöksensä alkoholin ja muun huumaavan aineen käytön (48 §) sekä auton luvattomasti käyttöön ottamisen (49 §) vaikutuksesta korvaukseen.
Additional Information
Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

Related Concepts

Sources

EIF-I, HemmoM2005, Hollo&Vihervuori1994, NorrosO2009, Saarnilehto&al2012

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 11.4.2021: Oikeustiede:myötävaikutus vahinkoon. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:myötävaikutus vahinkoon.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →