Oikeustiede:valitusviranomainen

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

valitusviranomainen

valitusviranomainen
Definition hallintotuomioistuin tai muu lainkäyttöviranomainen, jolle valitus hallintopäätöksestä tehdään
Explanation Hallintolainkäytössä on lähtökohtaisesti kysymys hallintopäätöksestä tehdystä valituksesta ja jatkovalituksesta tähän annettuun päätökseen. Valitus tehdään pääsääntöisesti yleiselle hallintotuomioistuimelle – ensimmäisessä asteessa hallinto-oikeudelle ja toisessa asteessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Hallintoasioita koskevia valituksia käsitellään muun muassa myös markkinaoikeudessa ja vakuutusoikeudessa sekä lautakuntamuotoisissa toimielimissä. Viimeksi mainittuja viranomaisia, jotka eivät ole muodollisesti tuomioistuimia, ovat muun muassa vakuutusoikeuden alaiseen muutoksenhakujärjestelmään kuuluvat toimeentuloturva-asioiden muutoksenhakulautakunnat ja asevelvollisuusasioita käsittelevä kutsunta-asiain keskuslautakunta. Hallinnon oikeussuojajärjestelmän nykyisenä lähtökohtana on kaksiasteinen yleisten hallintotuomioistuinten järjestelmä. Muutoksenhakulautakuntien määrää on pyritty siten vähentämään, eivätkä hallintoviranomaiset yleisesti ottaen toimi enää valitusviranomaisina. Verotuksen oikaisulautakunta ei ole valitusviranomainen vaan hallintoviranomainen, joka ratkaisee oikaisuvaatimuksia hallintolain menettelysäännöksiä soveltaen.
Additional Information
Kirjoittaja: Leena Halila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.2.2021: Oikeustiede:valitusviranomainen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valitusviranomainen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →