Oikeustiede:hallintotoimi

  Tieteen termipankista

  hallintotoimi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  hallintotoimi
  Määritelmä hallintotehtävän hoitamiseen liittyvä toiminta yksittäistapauksessa
  Selite Hallintotoimen ulkoisena muotona on tavallisesti hallintopäätös, joka sisältää ratkaisun hallintoasiassa. Hallintotoimia käytetään etenkin hallinnollisessa sääntelyssä ja valvonnassa. Myös julkisia palveluja toteutetaan hallintotoimina, joita käytetään varsinkin tosiasiallisessa hallintotoiminnassa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Olli Mäenpää

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 16.6.2024: Oikeustiede:hallintotoimi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintotoimi.)