VihmaV1957

    Tieteen termipankista

    VIHMA, V.: Suorituksen mahdottomuus varallisuusoikeudellisessa sopimussuhteessa. 1957.