Oikeustiede:suoritushäiriö

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

suoritushäiriö

suoritushäiriö
Definition poikkeama sopimusosapuolten tarkoittamasta sopimussuhteen kehityksestä, erityisesti sopimuksen tehneiden osapuolten välisen täyden sopimussidonnaisuuden jääminen alun pitäen syntymättä, sen myöhempi rajoittuminen tai raukeaminen tai sopimuksenmukaisen suorituksen jääminen tapahtumatta täyden sopimussidonnaisuuden aiheuttavassa sopimuksessa
Explanation Suoritushäiriökäsite on objektiivinen: häiriö voi johtua mistä tahansa syystä. Häiriön ei tarvitse johtua siitä osapuolesta, jonka sopimussuorituksessa se ilmenee (velallisesta), vaan se voi johtua osapuolista riippumattomasta ulkopuolisesta syystä tai, toisin kuin sopimusrikkomus, velallisen vastapuolen (velkojan) vastuulla olevista seikoista. Suoritushäiriön käsite ei liioin edellytä, että vastapuolella olisi häiriön johdosta oikeusseuraamusvaade.

Suoritushäiriöiden päätyypit ovat sopimussidonnaisuuden häiriöt ja sopimusrikkomukset. Ensiksi mainittujen häiriöiden vaikutuksena on sopimussidonnaisuuden syntymättä jääminen (oikeustoimen pätemättömyys) tai pätevästi syntyneen sopimussidonnaisuuden rajoittuminen tai raukeaminen sopimuksen sovittelun, mahdottomuuden tai ylivoimaisen esteen vaikutuksesta. Heikompaa suojaava pakottava sääntely, johon kuuluu säännöksistä poikkeavien sopimusehtojen tehottomuus, ja sopimusten sovittelu ovat lisänneet sopimussidonnaisuuden häiriöiden merkitystä. Sopimusrikkomukset merkitsevät sopimuksenmukaisen suorituksen jäämistä tapahtumatta pätevässä sopimussuhteessa.

Suoritushäiriöitä on jaoteltu myös alku- ja jälkiperäisiin suoritushäiriöihin sen mukaan, onko häiriön syy vaikuttanut jo sopimuksen syntyhetkellä vai vasta sen jälkeen.

Sama häiriö voidaan usein luokitella sekä alku- että jälkiperäiseksi tai sekä sopimussidonnaisuuden häiriöksi että sopimusrikkomukseksi. Esimerkiksi myyjän salaama kaupan kohteen virhe voi usein olla yhtä hyvin ostajan tahdonmuodostukseen liittyvä pätemättömyysperuste kuin myyjän sopimusrikkomus. Toisaalta sopimuksen sovitteluun vaikuttava seikka voi olla olemassa jo sopimuksen syntyhetkellä tai ilmetä vasta myöhemmin, joten niin alku- kuin jälkiperäinenkin häiriö voi johtaa sopimuksen sovitteluun.

Pätevään sopimussuhteeseen on ollut tapana yhdistää positiivisen sopimusedun mukainen vahingonkorvaus, pätemättömyyteen taas negatiivisen edun korvaus. Osapuolen reaalisen oikeussuojaintressin perusteella korvaus on kuitenkin voitu määrätä kumman tahansa mittapuun mukaan häiriöluokitusten estämättä. Vetäytyminen sopimuksesta, johon liittyy poikkeamismahdollisuus positiivisesta sopimusedusta, voidaan nähdä poikkeuksena pätevään sopimussuhteeseen liittyvästä sopimussidonnaisuudesta.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Rudanko

Related Concepts

Sources

HemmoM2003b, s. 301, HemmoM2003a, s. 109, TaxellLE1972, WilhelmssonT1987

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.1.2021: Oikeustiede:suoritushäiriö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:suoritushäiriö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →