Oikeustiede:pykälä

  Tieteen termipankista

  pykälä

  pykälä
  Määritelmä kotoperäisen säädöksen keskeinen osa, josta käytetään pykälänmerkkiä "§"
  Selite

  Suomessa vakiintuneen käytännön mukaisesti säädökset jaetaan pykäliin, joista käytetään merkkiä "§". Säädöksen pykälät numeroidaan arabialaisin numeroin joko juoksevasti (esim. 1 §, 2 §, 3 §…20 §) tai luvuittain (1 luvun 1 §, 2 §, 3 §…4 luvun 1 §, 2 § ja 3 §). Ensiksi mainittu käytäntö on yleisempi. Jälkimmäistä tapaa käytetään eräissä laajoissa laeissa (esim. rikoslaki, oikeudenkäymiskaari ja osakeyhtiölaki).

  Pykälä voi koostua yhdestä tai useammasta momentista. Nämä momentit voivat jakaantua puolestaan kohtiin ja alakohtiin. Tätä pienempiin osiin pykälät eivät nykykäytännön mukaan jakaannu.

  Nykyisin vähänkin laajemmissa säädöksissä pykälillä on pykäläotsikot. Niillä kuvataan pykälän sisältöä ja helpotetaan löytämään säädöksestä asianomainen pykälä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  NiemivuoM2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Oikeustiede:pykälä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:pykälä.)