Oikeustiede:lainvalmisteluoppaat

  Tieteen termipankista

  lainvalmisteluoppaat

  lainvalmisteluoppaat
  Määritelmä ohjeet, ohjelmat ja oppaat lainvalmistelua varten
  Selite

  Lainvalmistelutyö on oikeudellisesti sääntelemättä. Sen sijaan Suomessa kuten muissakin maissa on annettu viime vuosikymmeninä lukuisa määrä erilaisia ohjeita, ohjelmia ja oppaita. Ne ovat syntyneet yleensä lainvalmistelutyön kehittämisen tuloksena. Niiden tarkoituksena on opastaa, miten lainvalmistelutyö olisi järjestettävä ja minkälaisia asiakirjoja sen tuloksena on laadittava. Ohjeet ja oppaat kohdistuvat erityisesti lainvalmistelijaan, mutta lainvalmistelun laadun parantamiseksi tähtäävien ohjelmien kohdejoukkona ovat myös lainvalmistelutyöstä vastuussa olevat poliittiset toimijat ja virkamiesjohto.

  Lainvalmisteluoppaat ovat oikeudellisessa mielessä suositusluonteisia ohjeita eivätkä ne siis ole juridisesti ehdottomasti noudatettavia normeja. Ohjeita ja oppaita annettaessa on kuitenkin usein painotettu niiden noudattamisen tärkeyttä.

  Tärkein lainvalmistelua koskeva ohje ovat niin sanotut HELO-ohjeet eli hallituksen esitysten laatimisohjeet, jotka annettiin ensimmäisen kerran vuonna 1975. Voimassa olevat ohjeet ovat vuodelta 2019. Muita ohjeita ovat muun muassa Sujuvampaa lainsäädäntöä: Lainvalmistelijan prosessiopas, Lainkirjoittajan opas (2013), Lainlaatijan EU-opas (2012), Valtiosopimusopas 2012 ja Säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeet (2007).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  NiemivuoM2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Oikeustiede:lainvalmisteluoppaat. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lainvalmisteluoppaat.)