Oikeustiede:lainvalmistelija

  Tieteen termipankista

  lainvalmistelija

  lainvalmistelija
  Määritelmä lainvalmistelija hoitaa ministeriössä lainvalmistelutehtäviä tai toimii lainvalmisteluelimessä
  Selite

  Nykyisin lainvalmistelu on Suomessa järjestetty hajautetusti siten, että valtioneuvostossa kukin ministeriö vastaa oman hallinnonalansa lainsäädännön valmistelusta. Ministeriöiden linjaorganisaatiossa lainvalmistelua harjoittavat päätoimisesti virkamiehet, joiden virkanimikkeenä on lainsäädäntöjohtaja, lainsäädäntöneuvos ja lainsäädäntösihteeri. Lisäksi ministeriöissä lainvalmistelutehtäviä kuuluu toisten tehtävien ohella muillekin virkamiehille, kuten hallitusneuvoksille ja hallitussihteereille.

  Erityinen asema valtioneuvostossa oli aikaisemmin oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla, joka oli vuonna 1884 perustetun ja lähes sata vuotta toimineen lainvalmistelukunnan perillinen. Jonkin verran säädöksiä valmistellaan valtioneuvoston ulkopuolellakin, kuten esimerkiksi ministeriöiden alaisessa valtion keskushallinnossa ja eduskunnan kansliassa.

  Laki- ja muita säädösehdotuksia valmistellaan ministeriöiden linjaorganisaation lisäksi erityisissä lainvalmisteluelimissä, joita ovat komitealaitokseen kuuluvat komiteat ja toimikunnat sekä ministeriöiden asettamat työryhmät. Näiden toimielimien puheenjohtajiksi, jäseniksi, pysyviksi asiantuntijoiksi ja sihteereiksi voidaan nimetä myös ministeriöiden ulkopuolelta asiantuntijoita, jotka ovat myös lainvalmistelijoita.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  JaakkolaR1984, NiemivuoM2002, NiemivuoM2008, TalaJ2005, EIF-V, s. 551-552

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.4.2024: Oikeustiede:lainvalmistelija. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lainvalmistelija.)