Oikeustiede:lainvalmistelija

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

lainvalmistelija

lainvalmistelija
Definition lainvalmistelija hoitaa ministeriössä lainvalmistelutehtäviä tai toimii lainvalmisteluelimessä
Explanation Nykyisin lainvalmistelu on Suomessa järjestetty hajautetusti siten, että valtioneuvostossa kukin ministeriö vastaa oman hallinnonalansa lainsäädännön valmistelusta. Ministeriöiden linjaorganisaatiossa lainvalmistelua harjoittavat päätoimisesti virkamiehet, joiden virkanimikkeenä on lainsäädäntöjohtaja, lainsäädäntöneuvos ja lainsäädäntösihteeri. Lisäksi ministeriöissä lainvalmistelutehtäviä kuuluu toisten tehtävien ohella muillekin virkamiehille, kuten hallitusneuvoksille ja hallitussihteereille.

Erityinen asema valtioneuvostossa oli aikaisemmin oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla, joka oli vuonna 1884 perustetun ja lähes sata vuotta toimineen lainvalmistelukunnan perillinen. Jonkin verran säädöksiä valmistellaan valtioneuvoston ulkopuolellakin, kuten esimerkiksi ministeriöiden alaisessa valtion keskushallinnossa ja eduskunnan kansliassa.

Laki- ja muita säädösehdotuksia valmistellaan ministeriöiden linjaorganisaation lisäksi erityisissä lainvalmisteluelimissä, joita ovat komitealaitokseen kuuluvat komiteat ja toimikunnat sekä ministeriöiden asettamat työryhmät. Näiden toimielimien puheenjohtajiksi, jäseniksi, pysyviksi asiantuntijoiksi ja sihteereiksi voidaan nimetä myös ministeriöiden ulkopuolelta asiantuntijoita, jotka ovat myös lainvalmistelijoita.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Niemivuo

Related Concepts

Sources

JaakkolaR1984, NiemivuoM2002, NiemivuoM2008, TalaJ2005, EIF-V, s. 551-552

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.11.2020: Oikeustiede:lainvalmistelija. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lainvalmistelija.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →