Oikeustiede:lainvalmistelukunta

  Tieteen termipankista

  lainvalmistelukunta

  lainvalmistelukunta
  Määritelmä lainvalmistelua varten vuonna 1884 senaatin alaisuuteen perustettu pysyvä komitea, joka Suomen itsenäistymisen jälkeen toimi oikeusministeriön yhteydessä lainvalmisteluelimenä vuoden 1977 loppuun
  Selite

  Vuonna 1884 perustettu lainvalmistelukunta oli historiallisesti merkittävä lainvalmisteluorganisaatio, joka toimi autonomian aikana senaatin ja maan itsenäistyttyä oikeusministeriön yhteydessä. Sen tehtävänä oli lakien ja asetusten valmistelu. Lainvalmistelukunnan valmistelemien säädösten kirjo oli laaja, mutta se ei korvannut missään vaiheessa senaatin eikä myöhemmin valtioneuvoston ja sen ministeriöiden lainvalmistelua komitealaitoksessa ja virkatyönä.

  Lainvalmistelukunta oli alkuaan luonteeltaan pysyvä komitea. Se säilyi tällaisena lainvalmisteluelimenä, vaikka siitä aikaa myöten muodostui yhä kiinteämpi osa oikeusministeriön linjaorganisaatiota. Lainvalmistelukunta toimi aluksi jakautuneena kolmen lainvalmistelijan osastoihin ja myöhemmin kahden jäsenen jaostoihin. Lainvalmistelijat nimitettiin tehtäviinsä määräajaksi.

  Aina 1970-luvulle saakka lainvalmistelukunnan toimintaa leimasi lainvalmistelijoiden korkea ammattitaito, jota edustivat monet eturivin juristit. Päähuomio silloisessa lainvalmistelussa oli kuitenkin säädösten valmistelussa ja lakitekniikassa. Lakiehdotusten perustelut olivat hyvin niukat ennen vuonna 1975 annettuja ensimmäisiä hallituksen esitysten laatimisohjeita.

  Lainvalmistelukunnan toiminnan loppuaikoina käsitys lainvalmistelusta muuttui: lainvalmistelu ymmärrettiin yhteiskuntapoliittiseksi suunnitteluksi ja lainvalmistelijoilta edellytettiin lakien valmistelussa tarvittavaa tutkimus- ja suunnittelutaitoa. Lainvalmistelijana saattoi olla myös ei-juristi. Vuoden 1978 alusta lainvalmistelukunta muodollisestikin lakkautettiin ja sen toimintaa jatkoi oikeusministeriön lainvalmisteluosasto.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Kivivuori&Vettenranta(toim.)1984, EIF-V, s. 570-581, TyyniläM1984, TyyniläM1992

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Oikeustiede:lainvalmistelukunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lainvalmistelukunta.)