Oikeustiede:lainvalmistelukunta

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

lainvalmistelukunta

lainvalmistelukunta
Definition lainvalmistelua varten vuonna 1884 senaatin alaisuuteen perustettu pysyvä komitea, joka Suomen itsenäistymisen jälkeen toimi oikeusministeriön yhteydessä lainvalmisteluelimenä vuoden 1977 loppuun
Explanation Vuonna 1884 perustettu lainvalmistelukunta oli historiallisesti merkittävä lainvalmisteluorganisaatio, joka toimi autonomian aikana senaatin ja maan itsenäistyttyä oikeusministeriön yhteydessä. Sen tehtävänä oli lakien ja asetusten valmistelu. Lainvalmistelukunnan valmistelemien säädösten kirjo oli laaja, mutta se ei korvannut missään vaiheessa senaatin eikä myöhemmin valtioneuvoston ja sen ministeriöiden lainvalmistelua komitealaitoksessa ja virkatyönä.

Lainvalmistelukunta oli alkuaan luonteeltaan pysyvä komitea. Se säilyi tällaisena lainvalmisteluelimenä, vaikka siitä aikaa myöten muodostui yhä kiinteämpi osa oikeusministeriön linjaorganisaatiota. Lainvalmistelukunta toimi aluksi jakautuneena kolmen lainvalmistelijan osastoihin ja myöhemmin kahden jäsenen jaostoihin. Lainvalmistelijat nimitettiin tehtäviinsä määräajaksi.

Aina 1970-luvulle saakka lainvalmistelukunnan toimintaa leimasi lainvalmistelijoiden korkea ammattitaito, jota edustivat monet eturivin juristit. Päähuomio silloisessa lainvalmistelussa oli kuitenkin säädösten valmistelussa ja lakitekniikassa. Lakiehdotusten perustelut olivat hyvin niukat ennen vuonna 1975 annettuja ensimmäisiä hallituksen esitysten laatimisohjeita.

Lainvalmistelukunnan toiminnan loppuaikoina käsitys lainvalmistelusta muuttui: lainvalmistelu ymmärrettiin yhteiskuntapoliittiseksi suunnitteluksi ja lainvalmistelijoilta edellytettiin lakien valmistelussa tarvittavaa tutkimus- ja suunnittelutaitoa. Lainvalmistelijana saattoi olla myös ei-juristi. Vuoden 1978 alusta lainvalmistelukunta muodollisestikin lakkautettiin ja sen toimintaa jatkoi oikeusministeriön lainvalmisteluosasto.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Niemivuo

Related Concepts

Sources

Kivivuori&Vettenranta(toim.)1984, EIF-V, s. 570-581, TyyniläM1984, TyyniläM1992

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.10.2020: Oikeustiede:lainvalmistelukunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lainvalmistelukunta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →