Oikeustiede:komitealaitos

From Tieteen termipankki

komitealaitos

komitealaitos
Definition lainvalmistelua ja muita hankkeita varten asetettujen komiteoiden ja toimikuntien muodostama kokonaisuus
Explanation

Lainvalmistelua ja muita hankkeita varten voidaan asettaa monijäseninen toimielin, joka voi olla nimeltään joko komitea tai toimikunta. Valtioneuvoston yleisistunto asettaa komitean silloin, kun valmisteltava asia on laaja ja merkittävä sekä sillä arvioidaan olevan huomattavia yhteiskunnallisia, hallinnollisia, taloudellisia tai ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Ministeriö voi puolestaan asettaa toimikunnan, kun valmisteltavalla asialla on hallinnonalan kannalta huomattavaa merkitystä ja valmistelussa tarvitaan myös muita tahoja kuin saman hallinnonalan valtion viranomaisia.

Komiteat ja toimikunnat ovat monijäsenisiä toimielimiä, jotka niille annettuja tehtäviä suorittaessaan ovat itsenäisiä ja riippumattomia asettajastaan.Lainvalmisteluprosessissa niille kuuluu säädösten perusvalmistelu. Toimielinten tulee suorittaa toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät määräajassa ja laatia asiasta komiteanmietintö. Komitea saattaa laatia tehtävää suorittaessaan muunkin nimisiä asiakirjoja, kuten välimietintöjä, raportteja, selvityksiä, katsauksia tai muistioita.

Lainvalmisteluelimiä ovat myös selvitysmies- tai selvityshenkilö-instituutiot, joita voidaan pitää yhden miehen tai naisen komiteoina. Ministeriöiden asettamat työryhmät jäävät kuitenkin komitealaitoksen ulkopuolelle, vaikka ne tehtäviltään ja kokoonpanoiltaan muistuttavat varsinaisia komitealaitokseen kuuluvia toimielimiä. Ministeriöt ovat viime vuosikymmeninä asettaneet yhä enemmän virkamiehistä koostuvia työryhmiä, joiden työtä ovat linjanneet parlamentaariset seurantaryhmät.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Niemivuo

Related Concepts

Sources

NiemivuoM2002, NiemivuoM2008, TalaJ2005, TuoriK1983, TyyniläM1985

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.2.2023: Oikeustiede:komitealaitos. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:komitealaitos.)